HƯỚNG DẪN NHANH

Tải xuống & Cài đặt

Tải xuống & cài đặt bao gồm 2 phần: cài đặt phần mềm giao dịch MT4, cài đặt plugin giao dịch ngắn hạn và điều chỉnh MT4

 

Tải xuống và cài đặt MT4

1. Click để tải xuống MT4

2. Sau khi tải xuống, trên desktop bạn sẽ có một shortcut như sau và nhấp đúp chuột để bắt đầu cài đặt:

3. Đồng ý các điều khoản, bấm “Next”

4. Chọn fxoak-real01, bấm “next step”

5. Chọn “Use the existing trading account“, , nhập vào tài khoản MT4 và mật khẩu bạn, sau đó nhấp chỗ “Finish“.

6. Tìm sản phẩm bạn muốn giao dịch trong “Market Watch”, nhấp chuột phải và chọn “Chart Window”, bạn sẽ mở ra một biểu đồ hoàn toàn mới.

Tải xuống và cài đặt plugin giao dịch ngoại hối.

1. Bấm vào đây để tải xuống plugin.

2. Tải xuống xong bạn sẽ có shortcut trên desktop, nhấp đúp chuột để bắt đầu cài đặt:

3. Bấm  “Next

4. 3. Xin lưu ý nếu máy tính bạn từng cài đặt phần mềm MT4 khác thì sẽ hiện ra nhiều thứ để chọn và hãy chọn FXOAK MT4.

5. 4. Tiếp tục nhấp vào “Next” sau khi giao diện sau xuất hiện, nhấp vào chỗ “Install“.

6. Nhấp vào “Finish” để hoàn thành cài đặt.

7. Đăng nhập vào tài khoản MT4 bạn, nhấp “Tools” sau đó nhấp “Options” 

8. Chọn “Expert Advisors”, đánh dấu hai lựa chọn như sau, click “ok”

9. Click “EA transactionEA transation“ở bên trái, bạn có thể tìm thấy”TradePlugin“. Nhấp đúp “TradePlugin” và sẽ hiện ra một cửa sổ, sau đó chọn”Common” , xác nhận các thứ trong vòng tròn đỏ và click “Confirm“.

10. Sau khi hoàn thành các bước thao tác trên, giao diện MT4 bạn sẽ tự động xuất hiện cửa sổ giao dịch trong vòng 1 phút.

Bây giờ bạn có thể bắt đầu giao dịch trong cửa sổ giao dịch bật lên!

Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào trong quá trình cài đặt, hãy gửi email đến [email protected] để có tư vấn.

High Risk Investment Warning: Derivative options trading involve significant investment risk, we strongly recommend that you read and understand the terms and conditions. Although every independent risk derivative options trading are flxed. However being a trader,the investment operation is flexible,which may cause you to lose partially or all of the original investment, especially if the trader invest on single online trading product. We strongly recommend investors to choose an appropriate tradiing method and asset management make good control of consecutive trading and total investment.

Regional Restrictions:We does not provide services to residents of the United States, British Columbia, Canada, Australia, Belgium, France, etc.

Copyright 2024. All Rights Reserved