Thanh toán thành thực, quản lý bằng tim

rút tiền 0 hạn chế, 0 chi phí

Hướng dẫn rút tiền

Bạn cần đăng nhập trung tâm thành viên cá nhân, tải lên các tài liệu của bạn để xác minh tài khoản khi bạn lần đầu tiên rút tiền. Sau khi tài khoản bạn được xác nhận thành công, bạn có thể rút tiền tự do. Các bước cụ thể như sau:

Sau khi hoàn thành việc đăng ký, để đảm bảo tiền vốn an toàn, bạn cần xác thực tài khoản mới được tiến hành rút tiền. Các bước xác minh tài khoản cụ thể như sau:

1. Đăng nhập vào trung tâm thành viện: my.fxoak.com, nếu bạn thấy tài khoản của bạn đang ở trạng thái “chờ xem xét”, có nghĩa là bạn chưa gửi lên tài liệu cá nhân để nộp yêu cầu xác minh tài khoản.

2. Nhấp vào “Tài khoản MT4 của tôi”, sau đó click  “Thông tin cá nhân”, và nhấp vào “Tải lên tài liệu” ở bên phải, giờ này bạn sẽ thấy một nút để tải lên tài liệu cá nhân.

3. Tải lên dữ liệu cá nhân của bạn theo yêu cầu và hãy lưu ý đến kích thước tài liệu không quá 1M, nếu không, nó có lẽ không được tải lên thành công.

4. Sau khi bạn tải lên xong 3 tài liệu, hệ thống sẽ bật lên một dấu nhắc cửa sổ, bạn nhấp trực tiếp vào nút “Gửi” và sau đó hệ thống sẽ nhắc bạn tài liệu của bạn đã được đưa vào quy trình xem xét. Bây giờ bạn nên tiếp tục gửi “bằng chứng địa chỉ” (tùy chọn), “thông tin mặt trước của thẻ ngân hàng” và “thông tin mặt sau của thẻ ngân hàng” như hiển thị bên dưới. Sau khi gửi lên 3 tài liệu đó, bạn đã nộp hết tất cả các tài liệu cần thiết và chỉ cần chờ phê duyệt. Việc xác minh tài khoản thường được hoàn thành trong vòng 1 ngày làm việc.

5. Sau khi nhân viên liên quan phê duyệt xong tài liệu, trạng thái tài khoản của bạn sẽ được cập nhật thành “đã xem xét”. Bây giờ chúc mừng bạn đã hoàn thành việc xác minh tài khoản và có thể gửi yêu cầu rút tiền bất cứ lúc nào trong tương lai.

Sau khi tài khoản bạn được xác nhận thành công, bạn có thể rút tiền tự do. Các bước cụ thể như sau:

1. Đăng nhập vào trung tâm thành viên, bấm “tài khoản MT4 của tôi” sau đó chọn “rút tiền”, chọn “phương thức rút tiền”, đồng ý điều khoản dịch vụ, sau đó click “gửi yêu cầu”.

2. Sau khi nộp yêu cầu rút tiền thành công, bạn sẽ nhận được email và có thể thấy đơn xin rút tiền của mình trong trung tâm thành viên ở trạng thái “đang chờ” (chú ý:trước khi hệ thống xếp duyệt yêu cầu rút tiền, bạn có thể rút về yêu cầu đó bằng cách bấm nút xóa).

3. Sau khi đơn rút tiền của bạn đã được hệ thống phê duyệt, bạn có thể thấy trạng thái của đơn rút tiền đó đã thay đổi thành “chấp nhận” trên trung tâm thành viên. Tại thời điểm này, đơn xin đó không thể rút về, vì hệ thống đã xử lý tiền rút của bạn, số dự tài khoản giao dịch của bạn sẽ được cập nhật nhanh và tài khoản ngân hàng bạn sẽ nhận được tiền rút đó trong vòng 1 ngày làm việc.

Các điều cần chú ý cuả FXOAK khi rút tiền

FXOAK nổi tiếng trong ngành với “thanh toán thành thực” và “rút tiền thuận tiện”, luôn dốc sức vào việc cung cấp cho khách hàng dịch vụ rút tiền an toàn và thuận tiện nhất, để tiền vốn khách hàng được thực hiện lưu thông và tự do to nhất, do đó đảm báo tiền vốn an toàn của khách hàng.

1. Cần hoàn thành việc xác minh tài khoản trước khi rút tiền đầu tiên, nếu đã xác minh tài khoản, tiền vốn trong tài khoản đó chỉ có thể rút về thẻ ngân hàng tương ứng để đảm bảo tiền cá nhân an toàn.

2. Số tiền rút thấp nhất là 20 USD, không có giới hạn rút tiền cao nhất; tiền rút sẽ đến nơi trong vòng 1 ngày làm việc; không có phí xử lý hoặc các điều kiện và phí dụng ngụ ý khác.

3. Nếu từng nạp tiền qua USDT, khi rút tiền bạn cần chọn ”USDT” và tiền rút đó sẽ được ghi vào địa chỉ ví điện tử đã thêm trong tài khoản với cách USDT; Nếu đó là một khoản tiền gửi của tỷ giá hối đoái cố định của ngân hàng thì chọn “rút tiền”, tiền rút đó sẽ được chuyển đổi thành tiền tệ tương ứng theo tỷ lệ hối đoái cố định nhập vào tài khoản ngân hàng của bạn.

4. Công ty chúng tôi tuân theo chính sách chống rửa tiền và chống đổi lấy tiền mặt, tất cả các khoản rút chỉ được gửi vào tài khoản thẻ tiết kiệm có tên cá nhân đã được xác thực thành công.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc rút tiền, hãy tư vấn với nhân viên dịch vụ khách hàng online hoặc gửi email đến [email protected] để được hỗ trợ.

High Risk Investment Warning: Derivative options trading involve significant investment risk, we strongly recommend that you read and understand the terms and conditions. Although every independent risk derivative options trading are flxed. However being a trader,the investment operation is flexible,which may cause you to lose partially or all of the original investment, especially if the trader invest on single online trading product. We strongly recommend investors to choose an appropriate tradiing method and asset management make good control of consecutive trading and total investment.

Regional Restrictions:We does not provide services to residents of the United States, British Columbia, Canada, Australia, Belgium, France, etc.

Copyright 2024. All Rights Reserved