HƯỚNG DẪN NHANH

Hướng dẫn đăng ký

Qúa trình đăng ký tài khoản của FXOAK rất ngắn gọn và đơn giản, bạn chỉ cần mất 5 phút thì có thể hoàn thành việc mở tài khoản. Sau nạp tiền thành công bạn có thể bắt đầu giao dịch. Các bước mở tài khoản cụ thể như sau:

1. Bấm vào link này để đăng ký: https://my.fxoak.com/register

2. Điền thông tin cá nhân theo lời nhắc (có thể không điền mã khuyến mại), sau đó bấm “Next” :

3. Làm theo lời nhắc, điền vào thông tin cá nhân. Khi bạn tạo mật khẩu nên lưu ý đến mật khẩu của bạn phải bao gồm và chỉ có thể dùng chữ kép, chữ thường và con số. Sau khi đồng ý các điều khoản dịch vụ, bấm “registered” và bạn sẽ đăng nhập vào “trung tâm quản lý tài khoản cá nhân”

4. Bây giờ bạn đã đăng ký tài khoản thành công và có thể đăng nhập vào email đã đăng ký để kiểm tra các thông tin tài khoản thành viên, tài khoản MT4, thông tin cài đặt phần mềm vân vân.

Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào trong quá trình đăng ký, hãy gửi email đến  [email protected] để có tư vấn.

High Risk Investment Warning: Derivative options trading involve significant investment risk, we strongly recommend that you read and understand the terms and conditions. Although every independent risk derivative options trading are flxed. However being a trader,the investment operation is flexible,which may cause you to lose partially or all of the original investment, especially if the trader invest on single online trading product. We strongly recommend investors to choose an appropriate tradiing method and asset management make good control of consecutive trading and total investment.

Regional Restrictions:We does not provide services to residents of the United States, British Columbia, Canada, Australia, Belgium, France, etc.

Copyright 2024. All Rights Reserved